Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 25 maart 2021
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Ook online te volgen

Internationaal straf(proces)recht

Op locatie
of online te volgen

programma

omschrijving

Het internationaal strafrecht is een rechtsgebied dat ziet op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van individuen voor internationale misdrijven (oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de mensheid, genocide en het misdrijf van agressie). De primaire verantwoordelijkheid voor het vervolgen en berechten van deze misdrijven ligt bij de nationale staten en niet –zoals vaak wordt gedacht– bij het Internationaal Strafhof. Het is daarom van belang dat juristen in Nederland een goede basiskennis hebben van het internationaal strafrecht en weten wat hun verantwoordelijkheden op dit gebied zijn.

 

Tijdens deze cursus maken de deelnemers kennis met het internationaal strafrecht. Er wordt onder andere ingegaan op

  • de betekenis van internationale misdrijven en deelnemingsvormen. Daarbij zal steeds de relatie worden gelegd met het nationaal strafrecht en de rol van Nederland bij de vervolging van internationale misdrijven. 
  •  de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het internationaal strafrecht. We reflecteren kritisch op de rechtspraak van de internationale strafhoven over bijvoorbeeld slachtofferparticipatie en  fair trial rechten en staan stil bij de Nederlandse rechtspraak op het gebied van het internationaal strafrecht. In het bijzonder besteden we aandacht aan de vervolging en berechting van Syrië-gangers en de MH-17 ramp en alle uitdagingen die daarbij komen kijken.

 

De cursus is ook online te volgen  
Via de chat kunt u vragen stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.  
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.   


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.


Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.