Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 12 mei 2022
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer in het Hof Den Bosch, team familie.

Ook online te volgen

Informatieplichten en inzagerecht

Krijg alle kaarten op tafel in uw procedure!

Op locatie
of online te volgen
8,3
beoordeling
lees ervaringen

programma

12 mei 2022


Deelnemers over deze cursus
'Zeer praktische en leerzame cursus'
- advocaat, deelnemer

omschrijving

In deze cursus komt aan bod hoe u als partij in een procedure aan informatie komt die u nodig heeft maar waarover de wederpartij (of een ander) beschikt.

  1. Wat is in dit verband de reikwijdte van de waarheids- en volledigheidsplicht van art. 21 Rechtsvordering (Rv) en welke sancties verbindt de rechter aan schending hiervan? 
  2. Wanneer en hoe kunt u vóór of tijdens de procedure de wederpartij dwingen inzage te geven in bescheiden die hij onder zich heeft? 
  3. Wanneer is een beroep op art. 843a Rv succesvol en wanneer is er sprake van een fishing expedition? 

Daarnaast komt aan de orde wat de mogelijkheden zijn als de rechter op grond van art. 22 Rv stukken opvraagt.

  1. Wanneer kunt u dat weigeren en welke sancties kan de rechter daaraan dan verbinden? 
  2. Wat is de betekenis en reikwijdte van het per 1 september 2017 gewijzigde art. 22 Rv en van de nieuwe artikelen 22a en 22b Rv? 
  3. In welke gevallen heeft een partij een blokkaderecht om te voorkomen dat onwelgevallige rapportages in het geding worden gebracht?
  • Tot slot wordt stilgestaan bij het overleggen van stukken in de procedure, wat is op goede wijze een stuk in het geding brengen, hoe om te gaan met omvangrijke producties, hoe hard is de tiendagentermijn, wat brengt de goede procesorde met zich mee en wat zegt de nieuwe KEI- regelgeving hierover?


Mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn zal u aan de hand meenemen door deze materie. Na afloop van de cursus bent u in staat om de juiste instrumenten in te zetten om uw wederpartij te dwingen openheid van zaken te geven. U krijgt inzicht in wat de gevolgen kunnen zijn van het niet geven van door de wederpartij of door rechter verzochte informatie. U weet hoe u stukken op correcte wijze in het geding brengt, zodat ze niet buiten beschouwing worden gelaten.U kunt ook online deelnemen 

 

Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden. 
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld..


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.