Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 18 april 2023
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. J.G. Knot

mr. dr. J.G. Knot

Jan-Ger Knot is Raadsheer bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Daarnaast is hij universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ook online te volgen

Huwelijksvermogensrechtverordening

De eerste ervaringen: tijd voor een (tussen)balans!

Op locatie
of online te volgen
8,5
beoordeling

programma

18 april 2023


omschrijving

Op 29 januari 2019 is de Huwelijksvermogensrechtverordening (HuwVermVo) van toepassing geworden in Nederland en een groot aantal (niet alle) andere lidstaten van de Europese Unie.

In deze verordening worden regels van internationaal privaatrecht – rechtsmacht, toepasselijk recht en erkenning en tenuitvoerlegging – gegeven inzake het huwelijksvermogensrecht. De verordening heeft directe werking voor bijvoorbeeld de vraag of de Nederlandse rechter als echtscheidingsrechter in grensoverschrijdende gevallen tevens bevoegd is om bij wijze van nevenvoorziening de verdeling van de huwelijksboedel te gelasten.

De verordening bepaalt bovendien voor internationale huwelijken die vandaag de dag worden gesloten welk recht het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten beheerst en welke rechtskeuzemogelijkheden zij hebben. Deze verordening is dan ook van groot belang in de echtscheidingspraktijk.

 

Inmiddels zijn in de Nederlandse rechtspraktijk de eerste ervaring met de verordening opgedaan en is het tijd een (tussen)balans op te maken. Mr. J.G. Knot zal u tijdens deze cursus volledig op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot de toepassing van de verordening in de praktijk, onder meer door beantwoording van de volgende vragen:

  • hoe verhouden de regels uit de verordening zich ten opzichte van de voordien geldende regels van internationaal huwelijksvermogensrecht
  • wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd ten aanzien van de afwikkeling c.q. de verdeling (nevenvoorziening of zelfstandige procedure)
  • welk recht beheerst de geldigheid van huwelijkse voorwaarden 
  • hoe dient het toepasselijke huwelijksvermogensrecht te worden vastgesteld? 


Al deze onderwerpen (en meer) komen op een dusdanig praktische wijze aan bod dat u in staat bent om het geleerde de volgende dag direct in uw eigen praktijk toe te passen. Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn voor discussie en het stellen van vragen.


U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden. 
Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 340,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB
Aan deze cursus zijn ook 4 KNB punten toegekend

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.