Ga direct naar uw vakgebied

3
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 27 mei 2021
goed voor: 3 punten
ontvangst vanaf: 13.30 uur
starttijd: 14.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie

Planetarium

Kromwijkdreef 11  
1108 JA Amsterdam   


routebeschrijving

spreker
mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht

mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht

Roderick Chalmers is IP advocaat bij AKD. Hij heeft een focus op het auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige mededinging, juridische aspecten van brand development, productvormgeving en het opstellen van IP overeenkomsten.
spreker
mr. G.S.P.  Vos

mr. G.S.P. Vos

Gregor Vos is advocaat en partner bij Brinkhof te Amsterdam.

Ook online te volgen

Handelsnamen en Domeinnamen

Op locatie
of online te volgen

programma

27 mei 2021


omschrijving

Het handelsnaamrecht en het domeinnaamrecht hebben de nodige raakvlakken. Een domeinnaam kan heel goed ook een handelsnaam zijn en de online wereld heeft in de afgelopen decennia grote invloed op het handelsnaamrecht gehad.

Het 100- jarig bestaan van de Handelsnaamwet is een mooie aanleiding om iets te zeggen over de historische ontwikkelingen en om tot het inzicht te komen dat mede door de opkomst van het internet de wet die zo duidelijk lijkt, in de praktijk niet altijd duidelijk blijkt.

 

De afgelopen tijd heeft deze situatie tot interessante rechtspraak geleid.

Is ons beeld van het handelsnaamrecht gewijzigd?

Is de Handelsnaamwet klaar voor nog 100 jaar?

Of zijn aanpassingen wenselijk?

Deze vragen komen deze middag aan de orde.

 

Voor een goed begrip van het domeinnamensysteem en het opbouwen van een sluitend betoog in de rechtszaal is het essentieel de achtergronden van dit systeem en de domeinnaamgeschillenregeling te kennen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie worden dit systeem en de regeling verduidelijkt.

De praktijk geeft aanleiding tot discussie, waarvoor deze middag ruim de gelegenheid is.

 

U kunt ook online deelnemen 

Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden. 
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

 

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Octrooigemachtigden
Legal Counsels
Merken- en modellengemachtigden

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 295,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is koffie, thee en de smoothie uiteraard inbegrepen.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 275,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 3 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 3 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. U dient minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.