Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 15 oktober 2024
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. P.A.M. Jongens-Lokin

mr. dr. P.A.M. Jongens-Lokin

Pia Jongens-Lokin is werkzaam bij het wetenschappelijk bureau sectie civiel van de Hoge Raad der Nederlanden, tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam

Ook online te volgen

Familierechtelijke overeenkomsten

Uitleg en actualiteiten

Op locatie
of online te volgen

programma

15 oktober 2024


omschrijving

In deze cursus wordt aan de hand van rechtspraak ingegaan op de uitleg van familierechtelijke overeenkomsten. De uitleg van overeenkomsten wordt steeds belangrijker en is zeer complex. Kennis van het algemene vermogensrecht is dus van essentieel belang.


De doelstelling van deze cursus is het verschaffen van inzicht en kennis op de navolgende onderwerpen:

  • Totstandkoming van overeenkomst
  • Algemene regels van uitleg van rechtshandelingen
  • Nietige en vernietigbare rechtshandelingen
  • Uitleg van huwelijkse voorwaarden
  • Uitleg van ouderschapsplan
  • Uitleg overeenkomsten partneralimentatie
  • Uitleg overeenkomsten kinderalimentatie
  • Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 340,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.