Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 22 juni 2021
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. drs. R.J. van der Ham

mr. drs. R.J. van der Ham

Ralph Jan van der Ham is advocaat en partner bij Sterc Arbeidsrecht Advocaten te Amsterdam. Hij heeft de Grotius specialisatiecursus arbeidsrecht summa cum laude afgelegd. Hij is redactiemedewerker RAR en doceert onder meer over flexibele arbeidsrelaties.

Ook online te volgen

Ellende op de werkvloer

Op locatie
of online te volgen

programma

22 juni 2021
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Verschillende situaties van ellende op de werkvloer

  mr. drs. R.J. van der Ham

  Met speciale aandacht voor:

  1. Ziekte en andere vormen van niet verschijnen op het werk
  2. Discriminatie/intimidatie
  3. Communicatie en social media
  4. Fraude
  5. Niet goed functioneren
  6. Verstoorde arbeidsverhouding individueel/team
  7. Niet naleven van richtlijnen/werkinstructies
 • Pauze

 • De kostencomponent van ellende op de werkvloer

  mr. drs. R.J. van der Ham

  Met speciale aandacht voor:

  1. Kosten voor ontslag en invloed op de Transitievergoeding en Billijke vergoeding
  2. Kosten van ziekte (loondoorbetaling maar ook Zw-premies en sancties van het UWV)
  3. Voorbereiding van ontslag, dossieropbouw en advieskosten
  4. Overige verborgen kosten
  5. Kosten voor vervanging
 • Lunch

 • Bronnen van ellende

  mr. drs. R.J. van der Ham

  Met speciale aandacht voor:

  1. Ziekte
  2. Houding en gedrag
  3. (Gedoog-)cultuur
  4. Regels vanuit de organisatie
  5. Omgevingsinvloeden op de werkvloer (financiën, familie en vrienden)
  6. De kat-op-het-spek binden
 • Pauze

 • Wat kunt en moet u allemaal doen?

  mr. drs. R.J. van der Ham

  Met speciale aandacht voor:

  Wat is het nut en de noodzaak van gedragsregels en richtlijnen?
  Welk gedrag tolereer ik wel en wat niet en tot hoe ver ga ik?
  Hoe doe ik goed aan dossieropbouw zodat ik ontslag kan afdwingen?
  Hoe voorkom ik bepaald gedrag?
  Demotie of een andere functie is dat mogelijk?
  Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden als sanctie
  Investeren in medewerkers en bedrijfscultuur

 • Alternatieven en keuze momenten

  mr. drs. R.J. van der Ham

  Met speciale aandacht voor:

  Wat is de rol van een (team-) coach
  Wat is de rol van Sociaal werk
  Hoe ga ik om met schulden?
  Wat is het nut van mediation en hoe zet ik het strategisch in?
  Alternatieve dispuutbeslechting
  Wanneer schaal je op?

 • Einde programmaomschrijving

Elk organisatie krijgt vroeg of laat wel eens te maken met medewerkers die op de een of andere manier last veroorzaken op de werkvloer of daarbuiten. De voorbeelden zijn vaak uit het leven gegrepen, leveren soms hilarische jurisprudentie op, maar kunnen ook een hoge mate van ergernis of emotie oproepen. De voorbeelden herkent iedereen die professioneel zich bezig houdt met HR en het arbeidsrecht.

 

Werknemers die regelmatig te laat komen, niet goed meer functioneren, zich om de haverklap zich melden, grossieren in loonbeslagen, frauderen, het zich niet houden aan de Corona-maatregelen, ‘losse handjes’ etc. Maar ook teams die onderling niet goed functioneren door een of meer rotte appels, pestgedrag, app-terreur, roddel en achterklap, intimidatie door collega’s of een leidinggevende, misbruik buiten de werkvloer die afstraalt op de werkvloer of de werkgever.

 

De voorbeelden zijn schier oneindig. De grote gemene deler is echter dat het werkproces er onder leidt, de werksfeer wordt verpest en de productiviteit wordt aangetast. Als werkgever is men wettelijke verplicht tot een veilige werkomgeving, zodat het niet zorgdragen daarvoor kan leiden tot aanvullende aansprakelijkheden.

 

Welke mogelijkheden heeft de werkgever?

Wat mag van de medewerker worden verwacht?

Wat kan een leidinggevende, coach of mediator hierin betekenen?

Wanneer is ‘genoeg’ en wanneer is het tijd om toch uw advocaat in te schakelen?

Kun je zomaar recherchebureaus inschakelen om bepaald gedrag aan het licht te krijgen en ga je onder de WWZ nog makkelijk over tot ontslag op staande voet of wordt alles maar afgedaan met een waarschuwing of nog ernstiger, maar met de mantel der liefde bedekt.

 

Deze cursus gaat zeer uitgebreid in op alle gevolgen van de wet, jurisprudentie en praktijk rondom de beëindiging met wederzijds goedvinden. Uiteraard met aandacht voor de nieuwste rechtspraak.

 

U kunt ook online deelnemen 

Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.  
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
HR Managers (academisch niveau)
Juristen op HR afdelingen (academisch niveau)
HR en PO hoofden en adviseurs
Bedrijfsjuristen (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 495,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 455,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.