Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 1 oktober 2019
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Deskundigenbericht in familiezaken

Pain or gain?

8,4
beoordeling
lees ervaringen

programma

Deelnemers over deze cursus
'Hele fijne docent'
- advocaat familierecht

omschrijving

Wanneer de rechter in uw familiezaak een deskundigenbericht gelast, is dat vaak een riskante en kostbare aangelegenheid. U krijgt te maken met een groot aantal onzekerheden: welke deskundige heeft voldoende expertise, welke vragen worden hem of haar voorgelegd, hoe gaat de deskundige te werk, welke rechten en plichten hebben partijen bij zijn onderzoek, kan de deskundige bijgestuurd worden, wat als u het niet eens bent met de conclusies?

 

De praktijk laat zien dat de rechter bijna altijd de bevindingen van de deskundige volgt. Alle reden dus om te proberen zoveel mogelijk grip te houden op dit proces.  

 

In deze cursus komt de benoeming van een deskundige aan bod, de rechten en plichten van partijen bij het onderzoek, de bevoegdheden van de deskundige en de regels waaraan hij zich moet houden, de geraden gevolgtrekking wanneer een partij niet meewerkt aan het onderzoek, het blokkaderecht, de waardering van het deskundigenbericht door de rechter en de kosten van het onderzoek, dit alles geïllustreerd met voorbeelden uit het familierecht.
In het bijzonder wordt ingegaan op:

  1. het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, 
  2. het recht op contra-expertise van de ouder (art. 810a Rv), 
  3. het deskundigenbericht in kinderbeschermingszaken via het NIFP (en de vraag: wie zal dat betalen?), 
  4. de second opinion in Bopz-zaken en 
  5. forensische mediation.

 

Mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn zal u aan de hand nemen door deze materie. Na afloop van de cursus weet u welke mogelijkheden u hebt om een deskundigenonderzoek of contra-expertise te vragen, om invloed uit te oefenen op benoeming en werkwijze van de deskundige en wat u kunt doen om het deskundigenbericht aan te vechten. U hebt kortom meer grip gekregen op het verloop van het vaak onvoorspelbare proces van de totstandkoming van het deskundigenbericht.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen
Bedrijfsjuristen (academisch niveau)
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB-punten op aanvraag,