Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 31 maart 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

De nieuwe Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Gevolgen jurisprudentie van de Hoge Raad onder de BOPZ voor de nieuwe wetgeving.

8,5
beoordeling
lees ervaringen

programma

Deelnemers over deze cursus
'Prima cursus!'
- advocaat / deelnemer november 2019

omschrijving

Op 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang . De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. 

Stilgestaan wordt bij:

  1. welke machtigingen kunnen worden afgegeven, 
  2. in welke gevallen en 
  3. wat de rechtspositie is van de patiënt.

 

Daarnaast regelt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. De Wzd gaat niet alleen gelden in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet BOPZ. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe wet Zorg en Dwang beoogt beter aan te sluiten bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor ook mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beschermd worden. 

 

Ook wordt kort stil gestaan bij de Wet Forensische zorg die op1 januari 2019 in werking is getreden en een combinatie bevat van beveiliging en behandeling of verpleging. De bekendste vorm van forensische zorg is de tbs (terbeschikkingstelling), waarbij de patiënt in een gesloten instelling behandeld wordt.


Alle nieuwe ontwikkelingen worden in deze cursus besproken waarbij ook aandacht wordt besteed aan de gevolgen van de jurisprudentie van de Hoge Raad onder de BOPZ voor de nieuwe wetgeving.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.