Ga direct naar uw vakgebied

2
 
type: webinar
niveau: verdieping
datum: 12 juni 2020
goed voor: 2 punten
ontvangst vanaf: 9.55 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 12.00 uur
locatie

      

Uw eigen kamer op kantoor of thuis

spreker
mr. M.J. Vos

mr. M.J. Vos

Marja Vos is Raadsheer bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Zij behandelt daar strafzaken, in het bijzonder jeugdstrafzaken. Tevens is zij redactiesecretaris van de Nederlandse Jurisprudentie.

De nieuwe Wet USB en de gevolgen voor het jeugdstrafrecht – Live Webinar

programma

12 juni 2020


omschrijving

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) in werking getreden. Met deze wet wordt vooral beoogd opgelegde straffen en maatregelen altijd, helemaal, sneller en efficiënter uit te voeren. Een effectieve executie is in zijn algemeenheid belangrijk, maar voor jeugdigen geldt in het bijzonder dat voortvarendheid in het geven van een reactie op strafwaardig gedrag essentieel is.

 

Als gevolg van de Wet USB zijn wetsartikelen die gaan over de tenuitvoerlegging sancties niet meer verspreid zijn over Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering, maar bij elkaar zijn gebracht in een nieuw Boek 6 van Wetboek van Strafvordering. Naast deze wetstechnische wijziging zijn ook organisatorische en inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. 

 

In dit Live Webinar wordt na een algemene uitleg van de nieuwe wet ingegaan op:

  • de gevolgen van de nieuwe wet voor jeugdstrafzaken en aan de hand van casuïstiek in het bijzonder voor de tenuitvoerlegging van:
  • de taakstraf,
  • de vrijheidsbeperkende maatregel, en
  • voorwaardelijk opgelegde sancties.

Elk onderdeel wordt afgesloten met de behandeling van de binnengekomen vagen.  

Kortom, na deze online cursus bent u helemaal op de hoogte van de Wet USB en de belangrijkste gevolgen voor de rechtspraktijk van het jeugdstrafrecht.

 

Tijdens een Live Webinar kunt u per chat direct ook uw vragen stellen. De docent zal tijdens het webinar ingaan op uw vragen.

doelgroep

Advocaten
Leden OM

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 130,- per persoon (excl. btw).

U kunt het webinar twee maanden terugkijken. Tevens ontvangt u op voorhand de bijbehorende documentatiemap in uw account. Deze kunt u voorafgaand aan het webinar downloaden en printen. 

punten

Deze cursus biedt 2 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 2 juridische punten.
Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende het gehele webinar. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van het webinar moet u een eindtoets maken. Deze bestaat uit 10 vragen. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 6 vragen juist te beantwoorden en gedurende het gehele webinar geregistreerd te staan.