Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 2 november 2021
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. L.M. van der Sluis

mr. L.M. van der Sluis

Loes van der Sluis is arbeidsrechtadvocaat bij Berculo Advocaten in Utrecht. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht. Daarnaast vormt (een deel van) het ondernemingsrecht haar werkterrein.

Ook online te volgen

De (dis)functionerende medewerker

In combinatie met jurisprudentie

Op locatie
of online te volgen

programma

2 november 2021


omschrijving

Helaas komt het regelmatig voor een medewerker niet optimaal functioneert. De vraag is dan hoe gaat de werkgever daarmee om? Niet optimaal functioneren leidt niet altijd tot disfunctioneren en een einde van de arbeidsrelatie.

 

In deze cursus wordt u als advocaat en juridisch adviseur handvatten en tips gegeven hoe om te gaan met een (dis)functionerende medewerker. Als blijkt dat er toch afscheid genomen moet nemen van een medewerker en de rechter wordt verzocht daarover een oordeel te geven, dan is het in ieder geval van belang dat de rechter over een goed dossier beschikt. Het is niets zo vervelend als de rechter het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden afwijst. Welke eisen stelt een rechter dan aan een goed dossier?

 

In deze cursus wordt aandacht besteed aan

  • de eisen die rechters stellen aan de werkgever om daadwerkelijk tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. 
  • de nieuwe ontslaggrond die op 1 januari 2020 in werking treedt door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

De rechter heeft namelijk met ingang van 1 januari 2020 de bevoegdheid om verschillende ontslaggronden zoals een niet-functionerende werknemer met een verstoring in de arbeidsovereenkomst te combineren. Wat is daarvoor dan nodig en wat is het gevolg als de rechter die combinatie toepast?

 

Na afloop van de cursus weet u hoe u om dient te gaan met een (dis)functionerende medewerker en bent u op de hoogte van de ontwikkelingen in recente jurisprudentie.

 

U kunt ook online deelnemen

Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.  
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
HR Managers (academisch niveau)
HR en PO hoofden en adviseurs

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een eindtoets. Dit is een eis vanuit de NOvA. U dient minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.