Ga direct naar uw vakgebied

 
type: cursus
niveau: vaardigheid
datum: 26 september 2024 en
27 september 2024 en
31 oktober 2024 en
1 november 2024 en
28 november 2024 en
29 november 2024
goed voor: 30 punten
ontvangst vanaf: 10.00 uur 26 september 2024
starttijd: 10.30 uur 26 september 2024
eindtijd: ca. 17.00 uur 29 november 2024
locatie

   

    Centrum Oirschot 
    De Moriaan 9
    5688 ER  Oirschot


routebeschrijving

spreker
mr. C.A.R.M. van Leuven

mr. C.A.R.M. van Leuven

Cees van Leuven is senior rechter in de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team familie. Vanaf 1998 publiceert hij met regelmaat en niet zelden richtinggevend over ouderschap en scheiden. Daarnaast traint hij rechters, advocaten en psychologen in het voeren van gesprekken met ouders in en na scheiding. Zijn specialisme is conflicthantering.
spreker
A. Kruysen

A. Kruysen

André Kruysen is beeldend kunstenaar en docent op de KABK te Den Haag. Daarnaast is hij conservator van de Beeldengalerij in Den Haag en begeleidt daarbij kunstenaars in het verwezenlijken van hun werk in de openbare ruimte. Als docent begeleid hij studenten naar hun eindexamen en bereidt hij ze voor op hun latere beroepspraktijk.
spreker
P. Broese van Groenou

P. Broese van Groenou

Patty Broese van Groenou is acteur. Daarnaast is ze project initiator, projectleider en al meer dan 30 jaar werkzaam als dansdocent, choreograaf en maker bij o.a. Rabarber, The American School Of The Hague, Dance Guerilla Team, Indian Dance Festival, Cutluralis en Universiteit Leuven.

Unieke 6-daagse training verzorgd door cees van leuven

Conflictaanpak en interventie

Conflictkunde en uw eigen attitude daarbij

programma

26 september 2024


27 september 2024


31 oktober 2024


1 november 2024


28 november 2024


29 november 2024


omschrijving

Het is van groot belang voor rechters en advocaten gereedschap te ontwikkelen om de mechanismen en beweegredenen van conflicten helder in kaart te kunnen brengen. De vraag wie er gelijk heeft krijgt hierdoor een bredere betekenis. Meerdere oplossingen komen in beeld. 

 

De basis van deze unieke training (3 keer 2 dagen) is het boek 'Rechter worden rechter zijn’ van mr. Cees van Leuven. Het boek steunt op 2 pijlers:

 1. Ontwikkeling van jouw attitude, werken aan “emotionele luciditeit”
 2. Aanpak van en interventies van de coach in het conflict

Emotionele luciditeit vereist dat professionals die zich met conflict begeleiding bezig houden in staat zijn (1) eigen emoties te herkennen en (2) deze vervolgens toe te schrijven aan het juiste object en (3) weten wat het effect van hun emoties is op de eigen oordeelsvorming.  De tweede pijler is (1) conflictaanpak en (2) conflictinterventie.


De aanpak waarmee we aan de slag gaan is gebaseerd op ‘De Matrix’, een systemische benadering van partijen en de dynamiek waar zij in terecht zijn gekomen. De interventies komen voort uit systeemkennis over conflicten: wetmatigheden die zich bij conflicten voordoen en rollen die partijen daarbij gaan vervullen.

 

Deze training bestaat uit 6 Modules:

Module 1 Transactionele Analyse

Transactional Analysis, afgekort als TA, biedt een praktische benadering van gedrag en communicatie.

De modellen en concepten van TA zijn zowel eenvoudig als praktisch, waardoor ze waardevol zijn voor zelfreflectie. Ze helpen je niet alleen om jezelf beter te begrijpen, maar ook om effectiever te communiceren en om te gaan met anderen. Wat TA zo bijzonder maakt, is dat het voortdurend evolueert.

Het basisconcept van TA wordt vertegenwoordigd door drie gestapelde bollen, die staan voor de drie ego-toestanden: Ouder - Volwassene – Kind. Elk van deze ego-posities vertoont specifieke gedragspatronen in hoe we voelen, denken en reageren op onze omgeving.

In deze module gaan we aan de slag met één voor elke deelnemer belangrijke gebeurtenis uit hun leven, een zogenaamde “sleutel” belevenis.

 

Module 2 Dramadriehoek

De Dramadriehoek, ontwikkeld door Stephen Karpman, visualiseert communicatiepatronen tussen mensen. Het kenmerkende van de Dramadriehoek is dat het mensen als het ware 'gevangen' houdt in drie rollen: de Redder, de Aanklager en het Slachtoffer, waaruit ze kunnen kiezen.

Deze drie sociale rollen vormen vaste patronen in communicatie, waarbij het opvallend is dat de betrokkenen zich niet bewust zijn van hoe ze zichzelf en anderen gevangen houden in negatieve emotionele interacties, waarbij gezond en adequaat gedrag wordt vermeden.

Het Slachtoffer roept om hulp maar wil niet echt gered worden, de Redder probeert te redden en de Aanklager wijst de Redder of het Slachtoffer de schuld toe. Communicatie vanuit deze posities is vaak niet doelgericht en efficiënt. De betrokkenen ervaren vaak een gevoel van stagnatie en herhalen bijna voorspelbare patronen in hun interacties.

We gaan aan de slag met:

 1. voorbeeld van Drama: van deelnemer, van trainers
 2. zicht op verwoestende werking
 3. instandhoudende factoren
 4. in groepjes: verkenning van eigen verstrikking(en) in Drama


Module 3 Wetmatigheden in het conflict

Tijdens deze module behandelen we o.a.:

 1. theorie wetmatigheden wordt toegelicht aan de hand van filmfragmenten
 2. deelnemers gaan oefenen met wetmatigheden:
 3. hoe zit je zelf in elkaar? 
 4. hoe kom je jezelf tegen in het leven in deze wetmatigheden? 
 5. acteurs gaan met wetmatigheden aan de slag
 6. deelnemers interveniëren

 

Module 4 Leiderschap

In deze Module gaan we uitgebreid in Leiderschap en hoe deze zich ontwikkeld heeft:

 1. in kleine groepen verken je de situaties van je zelf en die van de ander aan de hand van concept:  ouder / Volwassene / Kind uit de Transactionele Analyse
 2. hoe ontwikkelde zich jouw “leider”schap
 3. aan welk type leider heb je behoefte?
 4. maatschappelijke context?
 5. verbanden met Dramadriehoek en wetmatigheden?
 6. wat is / wordt jouw leiderschapsprofiel?
 7. hoe wil je daar komen?


Module 5 De MATRIX vragenmethode

Deze dag gaan we uitgebreid in op deze techniek en uiteraard gaan we er zelf volop mee aan de slag.

Met behulp van de MatriX methode leer je hoe je zelf je problemen kunt oplossen. Door gerichte vragen te stellen die zich richten op jouw eigen beleving, ontdek je zelf de oplossing voor het probleem. Deze oplossing kan direct worden toegepast. De regie ligt volledig bij jou als cliënt; je hebt dus de controle over je eigen gedachten. De MatriX coach zal specifieke vragen stellen die jou aan het denken zetten. Het is daarbij niet noodzakelijk om het probleem zelf te benoemen.

Elk antwoord dat je geeft, leidt tot een volgende vraag die jij ook weer beantwoordt. Op deze manier kom je stap voor stap dichter bij de oplossing. Het is een oplossing die je zelf vindt. En omdat het jouw eigen oplossing is, zal deze niet snel vergeten worden.


Module 6 Integratie en afsluiting

Iedere deelnemer heeft voor deze afsluitende dag één thema gekozen waarmee zij /hij aan het werk wil. Werkvorm is vrij:  kunst / gedicht / proza / hobby /; maak gebruik van acteurs waar nodig; laat thema naar voren komen in een vraag of kwestie die jou zelf aan gaat.

 

Door wat in deze training aan bod komt krijg je meer inzicht in jouw eigen aandeel in wat er zich rond en in jouw werk af speelt. En vanuit dat inzicht ontstaat ook de mogelijkheid jouw eigen invloed op wat er zich af speelt tussen partijen te vergroten. En dat geldt ook voor jouw contact met collega’s of rechters. T ijdens de training komen al die processen aan de orde. Er is sprake van praktijkgericht werken en oefenen, af en toe ook met acteurs.

 

Leerdoel
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die vaardig wil worden in het omgaan met twee (of meer) partijen in conflict situaties.

 

Extra informatie over de trainers
Cees van Leuven brengt zijn opleiding en jarenlange ervaring in het werken met partijen die in ernstige conflicten verstrikt raakten in.

André Kruysen neemt ons via kunst, kunstenaars en een stukje kunstgeschiedenis aan de hand in de verkenning van onze scriptbelevenissen, de zon- en schaduwkanten van ons (professionele) bestaan.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 2400,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

Uiteraard zijn ook 3 keer een hotelovernachting met ontbijt ingbegrepen in de prijs.

punten

Deze cursus biedt 30 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 30 vaardigheidspunten.

MfN punten op aanvraag mogelijk.