Ga direct naar uw vakgebied

10
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 5 november 2019 en
12 november 2019
goed voor: 10 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur 5 november 2019
starttijd: 10.00 uur 5 november 2019
eindtijd: ca. 16.30 uur 12 november 2019
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker

mr. D.M. van Genderen

mr. D.M. van Genderen

Dirk van Genderen is advocaat bij Stadhouders Advocaten in Utrecht. Sinds 1982 heeft hij zich volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten Midden-Nederland (VAAMN), lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging voor arbeidsrecht (VvA). Daarnaast treedt hij vaak op als docent bij verschillende specialisatieopleidingen, onder meer ten behoeve van de advocatuur en de rechterlijke macht, vakbonden en bedrijfsleven, en is hij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag. Tevens is hij medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht in de praktijk'.

Complete 2-daagse Verdiepingscursus Ontslagrecht

De enige cursus die álle aspecten van het ontslagrecht en niets dán het ontslagrecht behandelt.

8,8
beoordeling
lees ervaringen

programma

5 november 2019


12 november 2019


Deelnemers over deze cursus
'In twee dagen het ontslagrecht weer helemaal scherp.'
- arbeidsrecht advocaat - deelnemer nov.2018
'Een TOP cursus van 2 dagen.'
- Advocaat

omschrijving

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is inmiddels al weer vier jaar geleden in werking getreden. Het nieuwe ontslagrecht heeft vervolgens verder vorm gekregen in de praktijk. 

In de loop van 2019 zal duidelijk worden of het parlement instemt met de Wab (de Wet Arbeidsmarkt in Balans) en de daarin opgenomen wijzigingen van dat nieuwe ontslagrecht.

 

Het is daarom belangrijk dat u de huidige stand van zaken in het ontslagrecht en de te verwachten ontwikkelingen voor de cliënten van uw juridische praktijk, scherp op uw netvlies krijgt.

 

Daarbij gaat het niet alleen om de grote onderwerpen zoals het nieuwe procesrecht, de transitievergoeding en de nieuwe rechtspraak over de billijke vergoeding, maar ook om minder in het oog springende maar zeer belangrijke onderwerpen zoals het pensioenontslag, het opvolgend werkgeverschap, de herplaatsingsplicht bij reorganisaties, ontslag vanwege overtreding van de re-integratievoorschriften, de gelijkwaardige voorziening etc..

 

Deze cursus behandelt het complete ontslagrecht in 4 dagdelen:

  1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en bijzondere bedingen
  2. Beëindiging met wederzijds goedvinden, de beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst)
  3. Opzegging, ontslag op staande voet, de UWV-procedure, collectief ontslag
  4. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst en rechtsmiddelen  

 

Tijdens de cursus wordt eveneens aandacht besteed aan
Tips en tricks
Het oefenen met diverse casus
Het beoordelen van beëindigingsovereenkomsten. 
Op deze manier leert u ook direct hoe u het geleerde in de praktijk moet brengen.


Leerdoel
Het verschaffen van inzicht in de gevolgen van de nieuwe WWZ voor het ontslagrecht en de consequenties daarvan voor praktijk van de jurist.

 

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Bedrijfsjuristen (academisch niveau)
Juristen op HR afdelingen (academisch niveau)
HR Managers (academisch niveau)
Rechtsbijstandsjuristen (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 895,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 10 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 10 juridische punten.