Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 3 november 2022
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Ook online te volgen

Civiele en fiscale gevolgen voor ZZP'ers en andere flexibele arbeid

De risico’s en oplossingen

Op locatie
of online te volgen

programma

omschrijving

Deze cursus helpt uw client naar een veiliger flexibele schil bij inhuren van ZZP, payroll, freelance, uitzendkrachten en interim voor korte of langere tijd. Minder vaste krachten en een grotere flexibele schil, dat is wat werkgevend Nederland vooral toch lijkt te willen. De wetgever en de Belastingdienst lijken juist op een heel ander spoor te zitten.

 

De WWZ heeft de rechtspositie van flexwerkers al ingrijpend gewijzigd. De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Beide wetten hebben tot doel juist het terugdringen van flex-werk te realiseren. Payrollkrachten hebben bijvoorbeeld pensioenrechten krijgen die gelijkwaardig zijn aan die van medewerkers in vaste dienst bij de opdrachtgever. Vooral nul-urencontracten en oproepovereenkomsten hebben het moeten ontgelden en vormen straks potentieel behoorlijke risico’s.

 

De afgelopen tijd is er ook veel jurisprudentie verschenen over de civielrechtelijke positie van zzp’ers en de loondoorbetaling voor flexkrachten. Onder meer Deliveroo en Uber zijn daarbij hard onderuit gegaan en zien zich potentieel geconfronteerd met forse financiële claims uit bijvoorbeeld toepasselijke CAO’s maar ook van pensioenfondsen. Maatschappelijk staan zzp- en platformconstructies zoals Deliveroo en Über midden in de juridische, fiscale en ook politieke belangstelling. Het Europese Parlement heeft ook een concept richtlijn in de markt neergelegd over hoe dergelijke moderne arbeidsverhoudingen moeten worden gekwalificeerd. Daaruit wordt duidelijk dat veel flexibele arbeidsrelaties toch al snel als arbeidsovereenkomst zullen moeten worden gekwalificeerd.

 

Niet alleen op arbeidsrechtelijk vlak zijn de ontwikkelingen fors. Al in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III is aangekondigd dat de Wet DBA zal worden vervangen. Tot nu toe is het daar nog niet van gekomen. De druk op de Belastingdienst is echter enorm groot aan he worden om toch over te gaan tot actieve handhaving. Onder meer FNV heeft de Staat een procedure in het vooruitzicht gesteld als de Belastingdienst niet op zeer korte termijn over gaat tot handhaving. Verder is door de Belastingdienst een webmodule online gezet, waar de staatssecretaris enthousiast over lijkt te zijn. Het is dus zonder meer de verwachting dat het bedrijfsleven in 2022 de inzet van ZZP’ers juridisch nu echt goed geregeld moet hebben.

 

In deze cursus wordt alle van belang zijnde informatie inzichtelijk gemaakt, en kunt u zich voorbereiden op wat komen gaat, wat de fiscale en civiele risico’s zijn en hoe u deze kunt elimineren.


Bepaal dus nu voor uw organisatie(s) waar uw kansen maar vooral ook waar uw risico’s zitten voor de flexibele schil die u heeft en zorg waar nodig op deze manier tijdig voor een herinrichting daarvan.

 

doelgroep

Advocaten
HR Managers (academisch niveau)
HR en PO hoofden en adviseurs

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 375,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.