Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 14 november 2019
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
prof. mr. L.M. Coenraad

prof. mr. L.M. Coenraad

Lieke Coenraad is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de VU Amsterdam. Ze doet onderzoek naar innovatieve pilots in de familierechtspraak. Ook is ze raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en RIO Familie in de rechtbank Rotterdam.
spreker
mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer in het Hof Den Bosch, team familie.

Bewijs en appel in het familieprocesrecht

Maak het verschil in de rechtszaal!

8,3
beoordeling
lees ervaringen

programma

14 november 2019


Deelnemers over deze cursus
'Zeer goed cursus met veel praktische handvatten'
- Advocaat
'In een dag helemaal opgefrist en toegerust.'
- Advocaat-mediator

omschrijving

Om allround succesvol te kunnen procederen in familiezaken is kennis van het bewijsrecht en het appelprocesrecht van groot belang. Deze cursus brengt u in één dag op de hoogte van deze belangrijke  onderdelen van het familieprocesrecht.


In het bewijsrechtelijk deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de fasen van het stellen, betwisten en bewijzen in een familierechtelijke context. Zo speelt het bewijsrecht in het kader van alimentatie een belangrijke rol (bepalen van draagkracht en behoefte, beoordeling van samenlevingsverweer). Denk ook aan bewijsrechtelijke vragen in afstammingszaken. Aan de hand van actuele jurisprudentie komen onder meer aan de orde: de volledigheids- en waarheidsplicht, stellen, betwisten en bewijzen, de bewijslastverdeling, de verlichting van de bewijslast door de voorshandsconstructie, de verzwaarde stelplicht en door bewijsvermoedens, de eisen te stellen aan het bewijsaanbod, bewijsmiddelen en het onrechtmatig verkregen bewijs.


In het deel over hoger beroep wordt aandacht besteed aan het appelprocesrecht in verzoekschriftprocedures in het algemeen en aan het van de algemene regeling weer afwijkende appelprocesrecht in familierechtprocedures. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het
grievenstelsel. Aan de orde komen ook vragen als: "Wanneer hebt u te maken met een beschikking waarvan appel ingesteld kan worden" en "Wie dient te worden aangemerkt als belanghebbende in de appelprocedure". Daarnaast komt aan de orde het belangrijke
leerstuk van de devolutieve werking en de vraag of al dan niet incidenteel appel ingesteld moet worden. Ook wordt waar nodig teruggegrepen op de procedure in eerste aanleg. Hoe zit het bijvoorbeeld met het gezag van gewijsde.


Hoewel het merendeel van de procedures in familiezaken verzoekschriftprocedures zijn, komt ook (de analogie met) de dagvaardigingsprocedure aan de orde. Vanzelfsprekend wordt alles geplaatst in het licht van de meest actuele jurisprudentie.

 

Leerdoel
Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de kennis die nodig is om allround te kunnen procederen in familiezaken.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.