Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 26 september 2023
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie

Aristo

Vestdijk 30

5611 CC Eindhoven

 


routebeschrijving

spreker
mr. F.S.G. Tuinzing-Westerhuis

mr. F.S.G. Tuinzing-Westerhuis

Fleur Tuinzing-Westerhuis is IP advocaat en counsel bij Houthoff te Amsterdam
spreker
mr. R. van der Poel

mr. R. van der Poel

Roos van der Poel is IP advocaat en senior associate bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten te Amsterdam.
spreker
mr. ir. F.A.T. van Looijengoed

mr. ir. F.A.T. van Looijengoed

Ferry van Looijengoed is partner bij De Vries & Metman, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden

Ook online te volgen

Beroepsaansprakelijkheid, technologie-licenties en overdrachtsperikelen

Op locatie
of online te volgen

programma

26 september 2023


omschrijving

In deze nieuwe cursus komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde:

  • de beroepsaansprakelijkheid van octrooigemachtigden; de laatste ontwikkelingen en uitspraken van de Raad van Toezicht en de civiele rechter inzake hoe octrooigemachtigden zich dienen te gedragen jegens cliënten en collega-octrooigemachtigden. Daarnaast worden ook processuele aspecten besproken van klachtzaken voor de Raad van Toezicht. 

 

  • de technologie-licenties in een breder juridisch kader, namelijk dat van het mededingingsrecht en het faillissementsrecht, en bespreken daarbij ook de meest recente ontwikkelingen. Deze kaders kunnen invloed hebben op de geldigheid, handhaafbaarheid en opzegbaarheid van licenties. Zij zijn daarom relevant voor een ieder die licenties opstelt of uit onderhandelt en voor iedereen die wel eens geschillen over zulke licenties behandelt.

 

  • Tot slot zullen  diverse overdrachtsperikelen worden behandeld vanuit civiel recht en het perspectief van octrooigemachtigden. Denk hierbij bijv. overdracht van Europees octrooi met unitair effect en overdracht van prioriteitsrechten.
 
Kortom, een middag vol interessante onderwerpen voor octrooigemachtigden. Uiteraard zijn ook octrooirecht advocaten van harte welkom. 

doelgroep

Octrooigemachtigden
Advocaten

prijs

Het inschrijfgeld bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfgeld eveneens € 395,- per persoon (excl. btw).
Mocht u naar de locatie kunnen komen, dan stellen wij en met name de sprekers dat zeer op prijs. De ervaring leert dat dit de interactie tijdens de cursus ten goede komt.
Uiteraard blijft het mogelijk tot 48 uur van tevoren, alsnog te wisselen van fysiek naar online, mocht het nodig zijn.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten.
Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.