Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 2 november 2021
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. M.L.C.C. Lückers

mr. dr. M.L.C.C. Lückers

Myriam Lückers is AG bij de Hoge Raad. Voorheen was zij senior-raadsheer bij het Hof Den Haag en voorzitter Team strafrecht, voorzitter Team Familierecht, rechter bij de rechtbank Rotterdam (sector straf) en kinderrechter. Zij heeft veel publicaties op haar naam staan op het gebied van het jeugdstrafrecht en familierecht. Tevens lid van de EB redactie.

Ook online te volgen

Actualiteiten Wet Verplichte GGZ & Wet Zorg en Dwang

Praktijkproblemen en evaluatie

Op locatie
of online te volgen
8,5
beoordeling
lees ervaringen

programma

Deelnemers over deze cursus
'Prima cursus!'
- advocaat / deelnemer november 2019

omschrijving

Op 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang

We zijn nu bijna een jaar na invoering en staan in deze cursus stil bij alle praktijkproblemen die de invoering van de nieuwe wetten met zich mee heeft gebracht. 

De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg regelt de rechten van mensen die te maken hebben met de verplichte zorg in de GGZ. Tevens bespreken we met de  Wet Zorg en Dwang (Wzd) de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. De Wzd geldt niet alleen in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. De wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis en beoogt beter aan te sluiten bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor ook mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beschermd worden. 

 

Ook wordt kort stil gestaan bij de Wet Forensische zorg die op1 januari 2019 in werking is getreden en een combinatie bevat van beveiliging en behandeling of verpleging. De bekendste vorm van forensische zorg is de tbs (terbeschikkingstelling), waarbij de patiënt in een gesloten instelling behandeld wordt.


Alle praktijkproblemen rond de  nieuwe ontwikkelingen  worden in deze cursus besproken.

 

Maximaal 15 deelnemers

U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

 

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en de catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.