Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: webinar
niveau: verdieping
datum: 28 mei 2020 en
4 juni 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 12.55 uur 28 mei 2020
starttijd: 13.00 uur 28 mei 2020
eindtijd: ca. 15.00 uur 4 juni 2020
locatie

      

Uw eigen kamer op kantoor of thuis

spreker
mr. drs. M. Jeltes

mr. drs. M. Jeltes

Marije Jeltes is jurist, criminoloog en als docent en onderzoeker werkzaam bij de afdeling Jeugdrecht van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Tot 2019 was zij 13 jaar (jeugd)strafrechtadvocaat. Zij is tevens (kinder)rechter-plvv bij de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam en lid van de afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Actualiteiten jeugdstraf(proces)recht - Live Webinar

programma

28 mei 2020


4 juni 2020


omschrijving

Tijdens dit Live Webinar van 2 x 2 uur zullen jurisprudentie en de recente te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot het jeugdstraf(proces)recht de revue passeren, waarbij ruimte is voor discussie en interactie. 

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Actualiteiten en jurisprudentie formeel & materieel jeugdstrafrecht (o.a. 77b en 77c Sr)
  • Gevolgen van Wet herziening ten­uit­voer­legging straf­rechte­lijke beslissingen (1 januari 2020)
  • Jurisprudentie DNA bezwaarschrift
  • Stand van zaken Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd
  • Herziening Wetboek van Strafvordering
  • Adviezen Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
  • Internationale ontwikkelingen (VN)

Na deze online cursus bent u weer helemaal bijgepraat.

 

Tijdens een Live Webinar kunt u per chat direct uw vragen stellen. De docent zal tijdens het webinar ingaan op uw vragen. 

doelgroep

Advocaten
Juristen Bureaus Jeugdzorg (academisch niveau)
Juristen bij Raad voor de Kinderbescherming (academisch niveau)
Rechtsbijstandsjuristen (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 280,- per persoon (excl. btw).

U kunt het webinar twee maanden terugkijken. Tevens ontvangt u op voorhand de bijbehorende documentatiemap in uw account. Deze kunt u voorafgaand aan het webinar downloaden en printen. 

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende het gehele webinar. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van het webinar moet u een eindtoets maken. Deze bestaat uit 10 vragen. Om voor het Bewijs van deelname in aanmerking te komen dient u minimaal 6 vragen juist te beantwoorden en gedurende het gehele webinar geregistreerd te staan.