Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 6 december 2022
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Ook online te volgen

Uitleg van familierechtelijke overeenkomsten

Huwelijkse voorwaarden - het verrekenbeding - samenlevingscontracten - convenanten - testamenten

Op locatie
of online te volgen
8,6
beoordeling
lees ervaringen

programma

Deelnemers over deze cursus
'Prima cursus!'
- Advocaat deelnemer 2021

omschrijving

Iedere jurist in Nederland kent de verplichte kost van het Haviltex arrest (Hoge Raad 13 maart 1981 NJ 1981/635). De uitlegmaatstaf zoals in het Haviltex-arrest aanvaard, is verwoord in de wilsvertrouwensleer van art 3:33 en 3:35 BW.

 

Uitleg is niet alleen van belang met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst maar eveneens of er een overeenkomst tot stand is gekomen. Met betrekking tot uitleg van schriftelijke contracten kunnen een aantal gezichtspunten op een rij worden gezet:

 1. De bewoordingen van een contract
 2. De structuur van het contract
 3. De verhoudingen tot eerdere contracten
 4. De considerans
 5. De aard van het contract
 6. Het doel van het contract
 7. De totstandkoming van het contract
 8. De uitvoering van het contract.

 

Huwelijkse voorwaarden moeten volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad aan de hand van de Haviltex maatstaf worden uitgelegd. Het bijzondere van de huwelijkse voorwaarden is dat dit contract in samenspraak wordt opgesteld met de notaris. Voor de uitleg van testamenten heeft de wetgever in art 4:46 BW een wettelijke bepaling opgenomen. De problematiek met betrekking tot uitleg van testamenten wordt steeds vaker aan de rechter voorgelegd. Dit is een zeer complexe materie. Echtscheidingsconvenanten zijn contracten – die veelal zijn opgesteld door advocaten - ook deze behoeve uitleg. Veel samenwoners hebben een samenlevingsovereenkomst ook deze behoeven uitleg. Kort en goed in het relatievermogensrecht wordt de uitleg van contracten steeds belangrijker. Kennis van het algemene vermogensrecht is dus van essentieel belang.

 

In deze cursus wordt aan de hand van praktijk gevallen ingegaan op de uitleg van familierechtelijke overeenkomsten. Uitleg is complex.

 

De doelstelling van deze cursus is het verschaffen van inzicht en kennis op de navolgende onderwerpen:

 • Algemene regels van uitleg van rechtshandelingen
 • Uitleg van huwelijkse voorwaarden
 • Uitleg van echtscheidingsconvenanten
 • Uitleg van samenlevingscontracten
 • Uitleg van testamenten

 

Na het volgen van deze cursus kunt u aan de hand van de richtlijnen van de Hoge Raad een zaak met betrekking tot uitleg methodisch benaderen. Wij gebruiken contract en overeenkomst voor de eenvoud als synoniem van elkaar.

 

U kunt ook online deelnemen
Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 320,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB
Aan deze cursus zijn ook 4 KNB punten toegekend

 

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een eindtoets. Dit is een eis vanuit de NOvA. U dient minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.