3
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 14 februari 2019
goed voor: 3 punten
ontvangst vanaf: 14.00 uur
starttijd: 14.30 uur
eindtijd: ca. uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker

prof. mr. L.M. Coenraad

Lieke Coenraad is per 1 juli 2018 RIO Familie in de rechtbank Rotterdam. Voorts is ze sinds 2011 hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar academische loopbaan is ze sinds 2006 in de rechterlijke macht werkzaam, eerst als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam en sinds 2010 als raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.
prof. mr. L.M. Coenraad

Nieuw!

Procederen voor de kinderrechter

programma

14 februari 2019


omschrijving

Volgens de meest recente cijfers zijn jaarlijks 33.5000 kinderen betrokken bij echtscheidingen. Er is dan ook veel aandacht voor de positie van kinderen bij scheiding, zoals ook blijkt uit zowel het Visiedocument Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen als de Agenda voor Actie van het Platform Scheiden zonder schade van Rouvoet

 

In deze cursus wordt dan ook op de vele ontwikkelingen rond de versterking van de procespositie van het kind ingegaan. Denk bijvoorbeeld aan de bijzondere curator, de ouderschapsonderzoeker of de informele rechtsingang van het kind. Is 8 het nieuwe 12 voor kindgesprekken? En in hoeverre is dat wenselijk? Hoe staat het met de mediagenieke nieuwe pilot rond het Bruggesprek in Zwolle die de betrokkenheid van het kind bij het opstellen van het ouderschapsplan en daarmee het belang van het kind beter moet waarborgen?

 

Ook komen kindgerelateerde onderwerpen waarover vaak geprocedeerd wordt aan de orde, zoals verhuisproblematiek en omgangsproblematiek. Op welke wijze kan in dergelijke procedures worden bijgedragen aan een daadwerkelijke oplossing van het conflict? En wat leren de recente Goede Vrijdag-uitspraken van de Hoge Raad ons over de vraag wie belanghebbende is in gezagszaken? Wat is de betekenis van de recente uitspraak van de Hoge Raad over het doen van mondelinge uitspraak krachtens artikel 30p Rv in jeugdbeschermingszaken?

 

Kortom: alle reden om je eens meer te verdiepen in het procederen voor de kinderrechter!

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 275,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 3 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 3 juridische punten.