4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 11 maart 2019
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker

mr. A.N. Labohm

Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.
mr. A.N. Labohm

Problemen in de rechtspraktijk m.b.t. de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen.

8,8
beoordeling

programma

Deelnemers over deze cursus
'Inspirerende cursus, stemt tot nadenken.'
- advocaat mr. E. Moll

omschrijving

De Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is per 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet heeft voor de advies– en rechtspraktijk aanzienlijke gevolgen. 

 

De kern van de wet komt erop neer dat het voor huwelijkse vermogen niet in de wettelijke gemeenschap valt. Een belangrijke uitzondering hierop is, als degene die met elkaar trouwen voor hun huwelijk goederen in mede-eigendom hebben verworven, deze goederen en de gemeenschappelijke schulden wel in de wettelijke gemeenschap vallen.

 

De afwikkeling van een huwelijksgoederengemeenschap wordt ingewikkelder.  Mede gezien het feit dat er na 1 januari 2018 in veel gevallen sprake zal zijn van drie vermogens en het aantal mutaties tussen deze vermogens zal toenemen wordt het leerstuk van de vergoedingsrechten van artikel 1:87 BW jo artikelen 1:95 lid 1 en 1:96 leden 3 en 4 BW nog meer van belang. Voor vergoedingsrechten die zijn ontstaan na 1 januari 2012 geldt de beleggingsleer. Voorts zal na de invoering van de wet het leerstuk van de zaaksvervanging zoals geregeld in artikel 1: 95 BW toenemen.

 

De positie van schuldeisers wordt beperkt. Ook voor het faillissementsrecht wordt art 61 Fw aangepast, het terugnemingsrecht.  Met betrekking tot het ondernemingsvermogen is een nieuwe bepaling in de wet op genomen (art 1:95 a BW). De ondernemer in het nieuwe huwelijkse vermogensrecht heeft te maken met een aantal complexe vraagstukken.

 

Voor de adviseur in het familierecht maar ook het ondernemingsrecht is het van belang dat hij/zij kennisneemt van de nieuwe wet. Ook voor de fiscaal adviseur is de wet van belang aangezien er fiscale gevolgen zijn voor het individuele geval. 

 

En er is alweer een nieuwe wet op komst;  Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen. De kans is zeer groot dat dit wetsvoorstel kracht van wet gaat worden. En als dat gebeurt, neemt de complexiteit voor de verdelingspraktijk sterk toe.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

KNB
Aan deze cursus zijn ook 4 KNB punten toegekend