Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: basis
datum: 14 mei 2019
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Nieuw!

Privacywetgeving en het familierechtdossier

programma

omschrijving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inwerking getreden alsmede de Nederlandse Uitvoeringswet AVG. Hoe dienen de regels uit de AVG te worden toegepast op de dagelijks praktijk van een advocaat tijdens de omgang met zijn/haar cliënten en welke bijzonderheden gelden er voor een advocaat werkzaam in de familierechtpraktijk?


Waarom deze cursus?

Iedereen heeft gehoord van de AVG en is waarschijnlijk meerdere keren verzocht om een nieuwe ‘toestemming’ te verlenen in het kader van de AVG. Maar waar is de AVG nu eigenlijk op van toepassing en wanneer moet er om ‘toestemming’ worden verzocht?

De cursus is erop gericht om u als advocaat werkzaam in de familierechtpraktijk meer kennis en handvatten te geven voor een juiste en pragmatische implementatie van deze regelgeving in uw dagelijkse praktijk. Aan de hand van de basis begrippen zal bijvoorbeeld worden uitgelegd welke verwerkingen van persoonsgegevens worden gedekt door de regelgeving van de AVG en welke hier buiten vallen omdat er (bijvoorbeeld) sprake is van zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit, hoe gaat men om met gegevens van iemand jonger dan 16 jaar, wanneer mogen gegevens met een instantie worden gedeeld en welke extra waarborgen moeten er in acht worden genomen indien het gaat om bijzondere persoonsgegevens (o.a. ras, geloof, seksuele gerichtheid). Daarnaast zullen er ook praktische handvatten worden gegeven voor de dagelijkse praktijk van een advocaat, zodat u weet waarvoor gegevens gebruikt mogen worden, waarover de cliënt geïnformeerd  dient te worden en welke afspraken moeten gemaakt met de partijen die voor u gegevens verwerken.


Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor personen werkzaam in de advocatuur met als specialisatie personen- en familierecht. Om deze cursus te volgen is geen basiskennis van de voorloper van de AVG, de Wet bescherming persoonsgegevens, dan wel de AVG zelf vereist.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.