4
 
type: middag
niveau: basis
datum: 14 mei 2019
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker

mr. S. Machiels

Sanne Machiels is advocaat bij FG Lawyers in Amsterdam. Sanne heeft zich gespecialiseerd in het financieel toezichtrecht en het recht betreffende privacy en gegevensbescherming.
mr. S. Machiels

Nieuw!

Privacywetgeving en het familierechtdossier

programma

14 mei 2019
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Reikwijdte en Basis begrippen uit de AVG

  mr. S. Machiels

  Korte uitleg over de basisbegrippen en het kader waarbinnen de AVG moet worden toegepast. 

  De volgende begrippen zullen aanbod komen: 

  1. verwerkingsverantwoordelijke
  2. verwerker
  3. betrokkene (ouder en jonger dan 16 jaar)
  4. bijzondere persoonsgegevens
  5. verwerkingsgrondslagen
  6. ‘datalek’
 • Verplichtingen uit de AVG – Deel 1

  mr. S. Machiels

  Aan welke vereisten dient een advocaat te voldoen op basis van de AVG. 


  Tijdens dit onderdeel zal worden ingegaan op deze vereisten, zoals bijvoorbeeld:

  1. informatie verplichtingen richting cliënt(en)
  2. opstellen van verwerkingsregister
  3. afspraken maken van verwerkers
  4. aanstellen functionaris gegevensbescherming
 • Pauze met een warme snack

 • Verplichtingen uit de AVG – Deel 2

  mr. S. Machiels

  Aan welke vereisten dient een advocaat te voldoen op basis van de AVG. 


  Tijdens dit onderdeel zal worden ingegaan op:

  1. de rechten van betrokkenen
  2. de vereisten rondom het melden van een datalek
  3. en de AVG in verhouding tot andere wet-en regelgeving van toepassing op de advocatuur (zoals de Wwft en Verordening op de Advocatuur)
 • De AVG en de familierechtpraktijk

  mr. S. Machiels

  In bovenstaande onderdelen van de cursus zal al zoveel mogelijk worden stil gestaan bij de situaties die zich kunnen voordoen in de familierechtpraktijk. 


  Tijdens het laatste onderdeel zal er ruimte zijn om uw vragen uit de praktijk voor te leggen en zal worden ingegaan op:

  1. verzoeken tot inzage – hoe hiermee op te gaan? 
  2. informatie verkregen van derden – hoe hiermee om te gaan?
 • Einde programmaomschrijving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inwerking getreden alsmede de Nederlandse Uitvoeringswet AVG. Hoe dienen de regels uit de AVG te worden toegepast op de dagelijks praktijk van een advocaat tijdens de omgang met zijn/haar cliënten en welke bijzonderheden gelden er voor een advocaat werkzaam in de familierechtpraktijk?


Waarom deze cursus?

Iedereen heeft gehoord van de AVG en is waarschijnlijk meerdere keren verzocht om een nieuwe ‘toestemming’ te verlenen in het kader van de AVG. Maar waar is de AVG nu eigenlijk op van toepassing en wanneer moet er om ‘toestemming’ worden verzocht?

De cursus is erop gericht om u als advocaat werkzaam in de familierechtpraktijk meer kennis en handvatten te geven voor een juiste en pragmatische implementatie van deze regelgeving in uw dagelijkse praktijk. Aan de hand van de basis begrippen zal bijvoorbeeld worden uitgelegd welke verwerkingen van persoonsgegevens worden gedekt door de regelgeving van de AVG en welke hier buiten vallen omdat er (bijvoorbeeld) sprake is van zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit, hoe gaat men om met gegevens van iemand jonger dan 16 jaar, wanneer mogen gegevens met een instantie worden gedeeld en welke extra waarborgen moeten er in acht worden genomen indien het gaat om bijzondere persoonsgegevens (o.a. ras, geloof, seksuele gerichtheid). Daarnaast zullen er ook praktische handvatten worden gegeven voor de dagelijkse praktijk van een advocaat, zodat u weet waarvoor gegevens gebruikt mogen worden, waarover de cliënt geïnformeerd  dient te worden en welke afspraken moeten gemaakt met de partijen die voor u gegevens verwerken.


Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor personen werkzaam in de advocatuur met als specialisatie personen- en familierecht. Om deze cursus te volgen is geen basiskennis van de voorloper van de AVG, de Wet bescherming persoonsgegevens, dan wel de AVG zelf vereist.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.