Ga direct naar uw vakgebied

6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 15 september 2020
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie

Planetarium

Kromwijkdreef 11  
1108 JA Amsterdam   


routebeschrijving

Praktische Update Ontslagrecht per redelijke grond: a- t/m i-grond

Incl. behandeling actuele jurisprudentie

Op locatie
of online te volgen
8,5
beoordeling

programma

omschrijving

Kort en krachtig; laatste jurisprudentie, relevante jurisprudentie en te verwachten ontwikkelingen. Maar ook lijnen in de jurisprudentie en trends, meningen en discussies. 
Tijdens deze cursus komen alle redelijke gronden, incl. de nieuwe i-grond , aan bod.

 

UWV a- en b-grond:  

a) Bedrijfseconomische redenen 
b) Langdurige ziekte (2 jaar)

 

Kantonrechter c- en d-grond: 
c) Frequent ziekteverzuim 
d) Disfunctioneren (anders dan door ziekte of gebreken)

 

De e- en f- grond 
e) verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer  
f) weigering van de werknemer werkzaamheden te verrichten vanwege een ernstig gewetensbezwaar 


De g- en h- grond 
g) verstoorde arbeidsverhouding  
h) andere dan de hierboven genoemde omstandigheden (dient beperkt te worden uitgelegd, bijvoorbeeld detentie of illegaliteit)


De i- grond

i) met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 is een extra ontslaggrond toegevoegd, waardoor de gronden c t/m h in beginsel kunnen worden 'gemixed'. Aan de hand van jurisprudentie bespreken wij in hoeverre de i-grond het ontslagrecht versoepelt. 


Maximaal 18 deelnemers

 

U kunt ook online deelnemen 

Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden. 
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

 

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.


doelgroep

Advocaten
Bedrijfsjuristen (academisch niveau)
Juristen op HR afdelingen (academisch niveau)
Rechtsbijstandsjuristen (academisch niveau)
HR Managers (academisch niveau)

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 495,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.


U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 455,- per persoon (excl. btw).
Wij bieden u hierbij aan dat u tot 48 uur voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.

Online deelname

Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een toets voor de advocaten. Dit is een eis vanuit de NOvA. U dient minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.