Ga direct naar uw vakgebied

3
 
type: training
niveau: verdieping
datum: 21 maart 2019
goed voor: 3 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Nieuw!

Interactieve cursus Jeugdrecht

programma

omschrijving

Met deze interactieve cursus krijgt u inzicht  in de werking van de Jeugdwet en de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen.

Bij de eerste wet staat versterking van het gezag van de ouders centraal, alsmede de plaats van het familiegroepsplan terwijl bij de tweede wet het belang van de minderjarige voorop staat. Er zit verder een belangrijk verschil tussen ouders met en zonder gezag in de ondertoezichtstelling. Een terugkerend dilemma is de rechtsingang van minderjarigen. De criteria voor beperking van het ouderlijk gezag en beëindiging van het gezag liggen in de Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen duidelijk in elkaars verlengde.

Slaagt de Jeugdwet er in om de gemeente in alle gevallen de regie te laten houden bij uithuisplaatsing van kinderen? In het krachtenspel tussen ouders, kinderen en pleegouders is de positie van pleegouders tegenover de oorspronkelijke ouders veel sterker geworden. De gecertificeerde instelling is tegenover de ouders duidelijker gepositioneerd door de mogelijkheid tot om bekrachtiging van de schriftelijke aanwijzing alsmede gedeeltelijke gezagsoverdracht bij uithuisplaatsing. Hiertegenover staat de ouders de regeling ten dienste van het klacht- en tuchtrecht.

 

Methodiek
Het programma is interactief. De deelnemers overleggen in drie groepen over drie casusposities. Het gaat daarbij om een doorlopend verhaal, dat verdeeld is in drie onderdelen, telkens met een eigen vraagstelling. Uit elke groep wordt vervolgens gerapporteerd.  Nadat de rapporteurs namens de groepen aan het woord zijn geweest, geeft de docent antwoord op de bij de casusposities gestelde vragen. Daarbij wordt ook ingegaan op de stof, die nauw verwant is met de vragen.

In het laatste gedeelte van de cursus wordt door de docent ingegaan op de (praktische) toepassing van het tuchtrecht bij SKJ.


doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Juristen Bureaus Jeugdzorg (academisch niveau)
Juristen bij Raad voor de Kinderbescherming (academisch niveau)
Juristen bij residentiële voorzieningen (academisch niveau)
Leden rechterlijke macht
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 295,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 3 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 3 juridische punten.