Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 25 maart 2021
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer in het Hof Den Bosch, team familie.

Informatieplichten en inzagerecht

Krijg alle kaarten op tafel in uw procedure!

8,3
beoordeling
lees ervaringen

programma

25 maart 2021


Deelnemers over deze cursus
'Zeer praktische en leerzame cursus'
- advocaat, deelnemer 2018

omschrijving

In deze cursus komt aan bod hoe u als partij in een procedure aan informatie komt die u nodig heeft maar waarover de wederpartij (of een ander) beschikt.

  1. Wat is in dit verband de reikwijdte van de waarheids- en volledigheidsplicht van art. 21 Rechtsvordering (Rv) en welke sancties verbindt de rechter aan schending hiervan? 
  2. Wanneer en hoe kunt u vóór of tijdens de procedure de wederpartij dwingen inzage te geven in bescheiden die hij onder zich heeft? 
  3. Wanneer is een beroep op art. 843a Rv succesvol en wanneer is er sprake van een fishing expedition? 

Daarnaast komt aan de orde wat de mogelijkheden zijn als de rechter op grond van art. 22 Rv stukken opvraagt.

  1. Wanneer kunt u dat weigeren en welke sancties kan de rechter daaraan dan verbinden? 
  2. Wat is de betekenis en reikwijdte van het per 1 september 2017 gewijzigde art. 22 Rv en van de nieuwe artikelen 22a en 22b Rv? 
  3. In welke gevallen heeft een partij een blokkaderecht om te voorkomen dat onwelgevallige rapportages in het geding worden gebracht?
  • Tot slot wordt stilgestaan bij het overleggen van stukken in de procedure, wat is op goede wijze een stuk in het geding brengen, hoe om te gaan met omvangrijke producties, hoe hard is de tiendagentermijn, wat brengt de goede procesorde met zich mee en wat zegt de nieuwe KEI- regelgeving hierover?


Mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn zal u aan de hand meenemen door deze materie. Na afloop van de cursus bent u in staat om de juiste instrumenten in te zetten om uw wederpartij te dwingen openheid van zaken te geven. U krijgt inzicht in wat de gevolgen kunnen zijn van het niet geven van door de wederpartij of door rechter verzochte informatie. U weet hoe u stukken op correcte wijze in het geding brengt, zodat ze niet buiten beschouwing worden gelaten.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).
In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld..

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.