Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 17 november 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie

Planetarium

Kromwijkdreef 11  
1108 JA Amsterdam   


routebeschrijving

Ook online te volgen

IE-procesrecht

Rechtsvorderingen en Proceskostenveroordeling in IE-zaken en Bedrijfsgeheimenzaken

Op locatie
of online te volgen

programma

omschrijving

Iedere IE-procedure begint met de vraag welke vordering(en) moet(en) worden ingesteld.

  • Naast een inbreukverbod ook publicatie? 
  • Andere nevenvorderingen: onttrekking aan het verkeer, opgave verkochte en nog voorradige aantallen, leveranciers en klanten? 
  • Met accountantsverklaring? 
  • Naast schadevergoeding ook winstafdracht?  

Ook in de executiefase kunnen vragen over de juiste vordering rijzen zoals het recente arrest van de Hoge Raad van 20 december 2019 leert.

 

De proceskostenveroordeling van art. 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is een onderwerp waarmee iedere IE-praktijkjurist te maken heeft. Voor uw cliënt is het van belang goed geïnformeerd te worden over de financiële risico’s van procederen over intellectuele eigendomsrechten. Daarom komen de belangrijkste knelpunten, aandachtspunten en valkuilen rond de toepassing van art. 1019h Rv aan bod.

 

De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) biedt mogelijkheden bedrijfsgevoelige informatie beter te beschermen en de rechten daarop te handhaven jegens inbreukmakers. Verwacht wordt dat in civiele procedures in toenemende mate een beroep zal worden gedaan op bescherming op grond van de Wbb.

Dus willen wij u ook voorbereiden op mogelijke procedures onder de Wbb.

 

U kunt ook online deelnemen

Dan kunt u uw vragen via de chat stellen. Deze zullen direct voor u gesteld worden aan de docent, zodat deze ook tijdens de cursus beantwoord worden.
Mochten er echter te veel vragen zijn, dan zullen wij uw vragen achteraf aan de spreker voorleggen en u daarna beantwoorden.

Klikt u hier om te checken of uw techniek voldoet voor online deelname.

doelgroep

Advocaten

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

U kunt ook online aan de cursus deelnemen. Dan bedraagt het inschrijfbedrag € 375,- per persoon (excl. btw).

Wij bieden u hierbij aan dat u tot 14 dagen voor aanvang van de cursus ook nog mag wisselen tussen een cursus op locatie of online deelname. Uiteraard mits er op de locatie plaats is.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.

Online deelname: Via de software die gebruikt wordt, registeren wij de deelnemers gedurende de gehele online cursus. Deze registratie vervangt de gebruikelijke handtekeningenlijsten. Aan het eind van de online cursus volgt een eindtoets. Dit is een eis vanuit de NOvA. U dient minimaal 60% van de vragen juist te beantwoorden en gedurende de gehele online cursus geregistreerd te staan.