Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: cursus
niveau: verdieping
datum: 17 november 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 12.30 uur
starttijd: 13.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie

Planetarium

Kromwijkdreef 11  
1108 JA Amsterdam   


routebeschrijving

spreker
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen

prof. mr. C.J.J.C. van Nispen

Constant van Nispen was van 1977 tot 2010 als advocaat bij De Brauw werkzaam, van 2011 tot 2020 als raadsheer-plaatsvervanger bij het Haagse hof en sedert 1993 als hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU. Hij is co-auteur van het driedelige handboek over Industriële Eigendom.
spreker
mr. Ch.J.S. Vrendenbarg

mr. Ch.J.S. Vrendenbarg

Charlotte Vrendenbarg is oud-advocaat, in 2018 gepromoveerd op het proefschrift ‘Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken'. Op dit moment is ze werkzaam als Universitair docent IE aan de Universiteit Leiden.

IE-procesrecht

Rechtsvorderingen en Proceskostenveroordeling in IE-zaken en Bedrijfsgeheimenzaken

programma

17 november 2020


omschrijving

Iedere IE-procedure begint met de vraag welke vordering(en) moet(en) worden ingesteld.

  • Naast een inbreukverbod ook publicatie? 
  • Andere nevenvorderingen: onttrekking aan het verkeer, opgave verkochte en nog voorradige aantallen, leveranciers en klanten? 
  • Met accountantsverklaring? 
  • Naast schadevergoeding ook winstafdracht?  

Ook in de executiefase kunnen vragen over de juiste vordering rijzen zoals het recente arrest van de Hoge Raad van 20 december 2019 leert.

 

De proceskostenveroordeling van art. 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is een onderwerp waarmee iedere IE-praktijkjurist te maken heeft. Voor uw cliënt is het van belang goed geïnformeerd te worden over de financiële risico’s van procederen over intellectuele eigendomsrechten. Daarom komen de belangrijkste knelpunten, aandachtspunten en valkuilen rond de toepassing van art. 1019h Rv aan bod.

 

De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) biedt mogelijkheden bedrijfsgevoelige informatie beter te beschermen en de rechten daarop te handhaven jegens inbreukmakers. Verwacht wordt dat in civiele procedures in toenemende mate een beroep zal worden gedaan op bescherming op grond van de Wbb.

Dus willen wij u ook voorbereiden op mogelijke procedures onder de Wbb.

doelgroep

Advocaten

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 395,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.