4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 28 november 2019
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Gebruiksvergoeding

In een middag op de hoogte!

programma

omschrijving

Als partijen uit elkaar gaan doen zich regelmatig discussies voor over wie in de (gezamenlijke) woning mag blijven wonen. Dit geldt zowel in de situatie dat partijen samenwoners zijn als echtelieden. Wanneer partijen gezamenlijke eigenaar zijn van een woning, kan degene die de woning moet verlaten aanspraak maken op een gebruiksvergoeding totdat de woning wordt verkocht of aan de ander wordt toegedeeld.

Een dergelijke gebruiksvergoeding kan b.v. in een echtscheidingsprocedure worden verzocht, maar ook daarna.

  1. Wanneer kan (of moet) een dergelijk verzoek door een (toekomstig) ex-echtgenoot of ex-partner worden gedaan?
  2. En hoe moet de hoogte van een dergelijke gebruiksvergoeding dan worden berekend?
  3. Welke ontwikkeling is te zien in de jurisprudentie?

 

Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de ins en outs van het begrip de gebruiksvergoeding, zowel bij einde van het huwelijk als bij het beëindigen van een samenleving. Daarnaast heeft u dan kennis over de wijze waarop gebruiksvergoedingen worden vastgesteld door rechtbanken en gerechtshoven.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.