6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 7 november 2019
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Best Western-Regardz Berghotel

 Utrechtseweg 225  

 3818 EG Amersfoort


routebeschrijving

Executele versus vereffening

Verschillen en overeenkomsten

programma

omschrijving

In deze cursus wordt executele en vereffening tegenover elkaar gezet.

 1. Waar zitten de verschillen en waar zitten de overeenkomsten? Kortom, hoe verhouden deze erfrechtelijke rechtsfiguren zich tot elkaar. Waarom dient er 'altijd' een executeur benoemd te worden?
 2. Mag een executeur onroerende zaken verkopen? En een vereffenaar?
 3. Wat is het verschil tussen lichte en zware vereffening?
 4. Hoe verloopt het erfrechtelijk rollenspel tussen erfgenamen, executeurs, vereffenaars, afwikkelingsbewindvoerders, beschermingsbewindvoerders, wettelijk vertegenwoordigers, boedelnotarissen en betrokken notarissen?
 5. Wanneer mag ik tijdens de vereffening al verdelen?
 6. Wat houdt kosteloze vereffening in?
 7. En wanneer kan de vereffening worden opgeheven wegens gebrek aan baten?

 

In deze cursus zullen vele praktische tips, ofwel de 'do's en de don'ts', gegeven worden voor een soepele afwikkeling van de nalatenschap na beneficiaire aanvaarding of als een van de erfgenamen spoorloos is verdwenen.

 1. Hoe kan ik een executeur laten ontslaan?
 2. Wanneer zijn executeurs aansprakelijk? 
 3. En vereffenaars? 
 4. Wat is de fiscale positie van de executeur? 
 5. En van de vereffenaars? 
 6. Wat houdt de democratieclausule in?

Uiteraard is in de cursus ook voor erfrechtelijke procesrechtelijke kwesties ruim aandacht.

 

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.
KNB punten op aanvraag mogelijk.