Ga direct naar uw vakgebied

4
 
type: middag
niveau: verdieping
datum: 17 november 2020
goed voor: 4 punten
ontvangst vanaf: 13.00 uur
starttijd: 13.30 uur
eindtijd: ca. 17.45 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker
mr. A.N. Labohm

mr. A.N. Labohm

Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.

De verdeling door de rechter van huwelijksgemeenschappen voor en na 1-1-2018

Waar moet u als advocaat op letten?

8,7
beoordeling
lees ervaringen

programma

17 november 2020
 • Ontvangst met koffie en thee

 • Onderwerpen voor de pauze

  mr. A.N. Labohm

  Met speciale aandacht voor:

  1. Verordening (EU) 2016/1103 art 26 de objectieve verwijzingsregel, rechtsmacht H II art 4 tot en met 19 
  2. De bevoegdheid van de rechter in verdelingszaken, waar moet u op letten? 
  3. Boedelmenging en wat is een huwelijksgemeenschap Hoge Raad 17 februari 2017 
  4. De omvang de wettelijke gemeenschap naar huidig en komend recht 
  5. Verknochtheid 
  6. Uitsluitingsclausule 
  7. Erfrechtelijke verkrijging uit het buitenland, valt de verkrijging in de gemeenschap? HR 17 febrauri 2017 
  8. Vergoedingsrechten 
  9. Zaaksvervanging
 • Pauze met een smoothie

 • Onderwerpen na de pauze

  mr. A.N. Labohm

  Met speciale aandacht voor:

  1. De gevolgen van de ontbinding van de gemeenschap 
  2. De periode van onverdeeldheid 
  3. De gebruiksvergoeding 
  4. De peildatum voor de omvang 
  5. De peildatum voor de waardering 
  6. De waarderingsgrondslag voor boedelbestanddelen 
  7. De afwikkeling van een samengestelde gemeenschap 
  8. De verdeling door de rechter 3:185 BW 
  9. Fiscale aandachtspunten
 • Einde programmaDeelnemers over deze cursus
'mr. Labohm is erg goed en overtrof mijn verwachting, TOP'
- advocaat / deelnemer november 2019
'Hele fijne cursus van mr. Labohm.'
- advocaat - deelnemer najaar 2018
'Ik ben erg tevreden over deze cursus!'
- advocaat / deelnemer november 2019

omschrijving

De verdeling van een huwelijksgemeenschap is een complexe aangelegenheid. Om tot een efficiënte werkwijze te komen is het van belang dat u methodisch denkt en werkt. De regierechter moet methodisch denken en werken met name als partijen niet in onderling tot overeenstemming weten te komen. Een goede voorbereiding op de comparitie van partijen een degelijke inventarisatie van de geschilpunten en controle of de rechter over alle relevante stukken beschikt is van groot belang om tot een goed resultaat te komen. Als advocaat heeft u belangrijke rol in het proces van de verdeling van een gemeenschap.

 

Voor welke valkuilen kan u komen te staan in het kader van de verdeling van de wettelijke gemeenschap van goederen? De eerste vraag die gesteld dient te worden is over welke wettelijke gemeenschap hebben wij het: a) de algehele, b) de beperkte. Hoeveel vermogens kunnen er zijn? Wat zijn de fiscale onderwerpen waarop moet worden gelet. Over de verdeling door de rechter valt een boek te schrijven.

 

Voor alle procedures die u na 29 januari 2019 opstart inzake verdelingskwesties dient u kennis te nemen van Verordening (EU) 2016/1103 van de Raad. Is de rechter bevoegd om kennis te nemen van het geschil met betrekking tot de verdeling. De rechter dient deze bevoegdheidsregels ambtshalve te controleren. De bevoegdheidskwestie kwam ook aan de orde in de beschikking van HR 21 december 2018 HR: 2018:2384. Deze belangrijke beschikking zal ook tijdens de cursus worden besproken.

De Wet ten einde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken is ingevoerd. Een aantal zaken op basis van de nieuwe wet zijn al bij de gerechten aanhangig gemaakt. De rechtspraktijk zal er aan moeten wennen dat de afwikkeling van een huwelijksgemeenschap meer tijd gaat kosten. Er wordt gestreden over de omvang van het gemeenschapsvermogen, privévermogen van de echtgenoten en de omvang van de vergoedingsrechten.

De kern van de wet komt er op neer dat het voorhuwelijkse vermogen van de aanstaande echtgenoten alsmede de aan hen gedane giften en erfrechtelijke verkrijgingen tot hun eigen vermogen blijven behoren. Op deze hoofdregel bestaat een belangrijke uitzondering, indien de echtgenoten voor de aanvang van de gemeenschap in de periode van samenwonen een goed in gemeenschap hebben of gemeenschappelijk schulden zijn aangegaan. Het goed en de schuld behoort dan ook tot de beperkte gemeenschap.

Voor de aanstaande echtgenoten is het van groot belang dat zij hun vermogens goed administreren aangezien er meerdere vermogens kunnen zijn.


Om de verdeling van complexe zaken soepel te laten verlopen wordt er bij een aantal hoven al regie gevoerd op deze zaken. Door de regievoering kan het proces van verdelen worden versneld en gezocht worden naar een oplossing op maat voor de rechtzoekende.


Leerdoel

Het verschaffen van kennis van een verdeling van de wettelijke gemeenschap van goederen voor gemeenschappen die zijn ontstaan voor 1 januari 2018 en na 1 januari 2018.  Hoe kan u de rechter het beste van informatie voorzien. Waar moet u procesrechtelijk op letten.

 

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • De omvang de wettelijke gemeenschap met betrekking tot gemeenschappen die zijn ontstaan voor en na 1 januari 2018;
 • Verknochtheid
 • Uitsluitingsclausule en insluitingsclausule;
 • Zaaksvervanging;
 • Vergoedingsrechten;
 • De periode van onverdeeldheid;
 • De peildatum voor de omvang van de gemeenschap;
 • De peildatum voor de waardering;
 • De waarderingsgrondslag voor boedelbestanddelen;
 • Wanneer is er sprake van verdelen?
 • De verdeling door de rechter conform art 3:185 BW
 • Een contractuele verdeling, heeft de rechter dan nog een functie?
 • De rol van de rechter, advocaat en notaris bij de verdeling.
 • Fiscale aandachtspunten.

Onderwijsvorm.

De leerstof wordt gebracht op basis van een interactief college, daarnaast worden tijdens het college korte casuïstiek aan de deelnemers voorgehouden.


De deelnemers kunnen ook vooraf een vraag of casus aanleveren. Dit wordt dan ingepland in het programma.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators
Notarissen
(Kandidaat-)notarissen
Leden rechterlijke macht

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 340,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 4 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 4 juridische punten.
KNB-punten op aanvraag mogelijk.