6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 3 juni 2019
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf: 09.30 uur
starttijd: 10.00 uur
eindtijd: ca. 17.15 uur
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

spreker

mr. A.N. Labohm

Alexander Labohm is Senior Raadsheer bij het Hof Den Haag. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, m.n. op het gebied van het personen- en familierecht.
mr. A.N. Labohm
spreker

mr. H.M. Boone

Hetty Boone is teamvoorzitter familie rechtbank Den Haag.
mr. H.M. Boone

Nieuw!

De regierechter en de rol van de advocaat

programma

3 juni 2019
 • Ontvangst met koffie en thee

 • De regierechter

  mr. A.N. Labohm en mr. H.M. Boone

  Met speciale aandacht voor:

  1. Wat houdt de functie in van de regierechter? 
  2. Wat verstaat u als advocaat onder regie? 
  3. Wat verstaat de rechter onder regie? 
  4. De gang van zaken bij binnenkomst van het verzoekschrift en het verweerschrift 
  5. De indeling van een zaak in een categorie: gezag en omgang, alimentatie, huwelijkse voorwaarden, verdeling van een gemeenschap, enz. 
  6. De bepaling van de duur van de zitting. 
  7. Moet er regie op de zaak worden gevoerd? 
  8. Welke vorm van regie moet worden gevoerd? 
  9. Moet er regie worden gevoerd op het conflict, moet er regie worden gevoerd op de inhoud, moet er regie worden gevoerd op beide onderdelen.
 • Pauze

 • Vervolg De regierechter

  mr. A.N. Labohm en mr. H.M. Boone

  Met speciale aandacht voor:

  1. De verwijzing naar de regierechter 
  2. Het beoordelen van de geschilpunten door de regierechter 
  3. Het beoordelen of er nog aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd voor de mondelinge behandeling en of de beslissing 
  4. Het opstellen van de agenda voor de comparitie 
  5. Het versturen van de agenda aan de advocaten 
  6. Het verwerken van de reactie van de advocaten in de agenda
 • Lunch

 • De rol van de advocaat

  mr. H.M. Boone en mr. A.N. Labohm

  Met speciale aandacht voor:

  1. Hoe kan de advocaat zijn client voorbereiden op regiezitting? 
  2. Hoe communiceert advocaat met het regiebureau van de rechtbank? 
  3. Hoe kan de advocaat zich het beste voorbereiden op de regiezitting? 
  4. Wat kan de advocaat verwachten op een regiezitting? 
  5. Wat verwacht de regierechter van de advocaat? 
  6. Wat mag de advocaat van de regierechter verwachten?
 • De comparitie van partijen

  mr. H.M. Boone en mr. A.N. Labohm

  Met speciale aandacht voor:

  1. Wat is de gang van zaken op de comparitie? 
  2. Hanteert iedere rechter zijn eigen zittingsmodel? 
  3. De behandeling van de geschilpunten aan de hand van de agenda. 
  4. Hoe kan worden omgegaan met het conflict dat aan het geschil ten grondslag ligt? 
  5. Welke beslissingen kunnen op de comparitie worden genomen?
  6.  
 • Pauze

 • Na de comparitie

  mr. H.M. Boone en mr. A.N. Labohm

  Met speciale aandacht voor:

  1. De rechter geeft een deelbeslissing 
  2. De rechter benoemt een deskundige: accountant, psycholoog anders
 • Het deskundigenonderzoek en De beschikking

  mr. A.N. Labohm en mr. H.M. Boone

  Met speciale aandacht voor:

  1. Het formuleren van de vragen voor de deskundige 
  2. De gang van zaken rond het deskundigen onderzoek 
  3. De rol van de regierechter bij het deskundigenonderzoek 
  4. De rol van de advocaat bij het deskundigen onderzoek
  5. De opbouw van de beschikking 
  6. Het beslismodel van de rechter
 • Einde programmaomschrijving

De rechtspraak verandert van verzoeningscomparitie (1981) naar regierechter (2018). Gelukkig regelen veel advocaten voor hun cliënten de zaken om een verantwoorde wijze. De zaken die bij de rechter worden voorgelegd zijn veelal complex. De complexiteit kan te maken hebben met het conflict tussen de echtelieden maar kan ook zijn basis vinden in de ingewikkelde regels met betrekking tot het relatievermogensrecht. Het snel ingrijpen in conflictgedrag is noodzakelijk om procedures bij de rechter in goede banen te leiden. Van groot belang is dat de rechter in een vroeg stadium regie voert op de zaken.

Bij diverse rechtbanken en hoven zijn inmiddels regie bureaus ingericht. Het doel van deze bureaus is, om sneller tot een definitieve geschilbeslechting te komen. De rechter stuurt de zaak vanaf de binnenkomst op de griffie aan. De regierechter bepaalt – na bestudering van het verzoekschrift en het verweerschrift – de aanpak. De regierechter kan bijvoorbeeld een agenda maken op basis waarvan de zaak wordt behandeld.

De regierechter maakt in het kader van de aansturing van de zaak het volgende onderscheid:

 1. De aansturing van het proces voor de zitting.
 2. De aansturing van het proces tijdens de zitting.
 3. De aansturing van het proces na de zitting
 4. De aansturing van het proces na de beschikking c.q. vonnis.

De rol van de advocaat in het kader van regie is van groot belang. In het kader conflictoplossing is een goede samenwerking tussen rechter en advocaat een noodzaak. Inzicht in ieders rol is dus van belang.

In deze cursus wordt specifiek ingegaan op regievoering in zaken met betrekking tot de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de uitwerking van een complexe zaak op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. De complexiteit wordt mede veroorzaakt door de samenhang van de verschillende rechtsgebieden met elkaar. Dit kan zijn:

 1. Algemeen verbintenissenrecht waaronder de uitleg van huwelijkse voorwaarden;
 2. Goederenrecht alsmede huwelijksgoederenrecht, waaronder de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap;
 3. Ondernemingsrecht waaronder specifiek de Besloten Vennootschap, waaronder de waardering van de onderneming;
 4. Jaarrekening problematiek: boek 2 titel 9 BW, alsmede kasstromen, alsmede de bedragen die aan de BV kunnen worden onttrokken;
 5. Fiscaliteit in het kader van alimentatie, lijfrente, pensioen;
 6. Samenloop onderhoudsverplichtingen;

Daarnaast kan een zaak complex worden door het conflictgedrag van partijen.

 

Het doel van de cursus is de advocaat vertrouwd te maken met de aanpak van de zaak door de regierechter en zijn rol daarbij.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.