6
 
type: dag
niveau: verdieping
datum: 3 juni 2019
goed voor: 6 punten
ontvangst vanaf:
starttijd:
eindtijd: ca.
locatie
 
 

Eenhoorn

Barchman Wuytierslaan 2

3818 LH Amersfoort


routebeschrijving

Nieuw!

De regierechter en de rol van de advocaat

programma

omschrijving

De rechtspraak verandert van verzoeningscomparitie (1981) naar regierechter (2018). Gelukkig regelen veel advocaten voor hun cliënten de zaken om een verantwoorde wijze. De zaken die bij de rechter worden voorgelegd zijn veelal complex. De complexiteit kan te maken hebben met het conflict tussen de echtelieden maar kan ook zijn basis vinden in de ingewikkelde regels met betrekking tot het relatievermogensrecht. Het snel ingrijpen in conflictgedrag is noodzakelijk om procedures bij de rechter in goede banen te leiden. Van groot belang is dat de rechter in een vroeg stadium regie voert op de zaken.

Bij diverse rechtbanken en hoven zijn inmiddels regie bureaus ingericht. Het doel van deze bureaus is, om sneller tot een definitieve geschilbeslechting te komen. De rechter stuurt de zaak vanaf de binnenkomst op de griffie aan. De regierechter bepaalt – na bestudering van het verzoekschrift en het verweerschrift – de aanpak. De regierechter kan bijvoorbeeld een agenda maken op basis waarvan de zaak wordt behandeld.

De regierechter maakt in het kader van de aansturing van de zaak het volgende onderscheid:

  1. De aansturing van het proces voor de zitting.
  2. De aansturing van het proces tijdens de zitting.
  3. De aansturing van het proces na de zitting
  4. De aansturing van het proces na de beschikking c.q. vonnis.

De rol van de advocaat in het kader van regie is van groot belang. In het kader conflictoplossing is een goede samenwerking tussen rechter en advocaat een noodzaak. Inzicht in ieders rol is dus van belang.

In deze cursus wordt specifiek ingegaan op regievoering in zaken met betrekking tot de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de uitwerking van een complexe zaak op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. De complexiteit wordt mede veroorzaakt door de samenhang van de verschillende rechtsgebieden met elkaar. Dit kan zijn:

  1. Algemeen verbintenissenrecht waaronder de uitleg van huwelijkse voorwaarden;
  2. Goederenrecht alsmede huwelijksgoederenrecht, waaronder de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap;
  3. Ondernemingsrecht waaronder specifiek de Besloten Vennootschap, waaronder de waardering van de onderneming;
  4. Jaarrekening problematiek: boek 2 titel 9 BW, alsmede kasstromen, alsmede de bedragen die aan de BV kunnen worden onttrokken;
  5. Fiscaliteit in het kader van alimentatie, lijfrente, pensioen;
  6. Samenloop onderhoudsverplichtingen;

Daarnaast kan een zaak complex worden door het conflictgedrag van partijen.

 

Het doel van de cursus is de advocaat vertrouwd te maken met de aanpak van de zaak door de regierechter en zijn rol daarbij.

doelgroep

Advocaten
Advocaten-mediators

prijs

Het inschrijfbedrag bedraagt € 595,- per persoon (excl. btw).

In deze prijs is inbegrepen de koffie, thee en catering zoals in het programma vermeld.

punten

Deze cursus biedt 6 onderwijs-uren en is daarmee goed voor 6 juridische punten.